กิจกรรม NC FAMILY SPORT DAY 2016
กิจกรรม NC FAMILY SPORT DAY 2016
8  มิถุนายน 2559  บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ “NC Family Sport Day 2016”  
ณ สนามกีฬาบางกอกกล๊าส  จังหวัดปทุมธานี