กิจกรรม CG&CSR day
2 กุมภาพันธ์ 2558 เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จัดกิจกรรม CG&CSR day ณ โครงการ บ้านฟ้าปิยรมย์ ลำลูกกา คลอง 6