กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีปี 2557
23-25 ตุลาคม 2557 เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลังกา ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่