ประชุมพนักงานประจำปี
2 กุมภาพันธ์ 2558 เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จัดประชุมพนักงานประจำปี ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต และ
17 สิงหาคม 2558 เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จัดประชุมพนักงานประจำปี ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี