งานกีฬา RE Friendly Club
23 พฤศจิกายน 2556 เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ร่วมงานกีฬา RE Friendly Cup ครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)