กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2556
18-19 มีนาคม 2556 เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2556 ภายใต้ธีมงาน Green Night Party ณ จ.กาญจนบุรี