รางวัลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปีที่ 3 กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
     นับเป็นเกียรติประวัติอีกครั้งหนึ่ง  บริษัท เอ็นซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน ) ได้รับรางวัล อสังหาริมทรัพย์ ดีเด่นแห่งปี จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน  สื่อถึงความพึ่งพอใจสูงสุดที่ลูกค้ามีต่อโครงการ   ซึ่งการคัดเลือกและการตัดสินของคณะกรรมการ ฯ  มาจากเสียงของลูกบ้านและการมีมาตรฐานของคุณภาพบ้านรวมถึงการมีบริการหลังการขายที่ดี