โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2555
รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ภาคเอกชน พ.ศ.2555 ประเภทบ้านเดี่ยว ราคาปานกลาง โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์เนสโต้ วงแหวนลำลูกกาคลอง 6