เอ็น.ซี .เฮ้าส์ซิ่ง มอบทุนการศึกษา ปี 2559
26 กรกฎาคม 2559
มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
เอ็น.ซี .เฮ้าส์ซิ่ง มอบทุนการศึกษา ปี 2559
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี  มาอย่างต่อเนื่อง ที่มีความประพฤติดี ขยัน และกตัญญู  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง เพื่อความสำเร็จของชีวิตในสถาบัน นำพาซึ่งความภาคภูมิใจ สู่ครอบครัว การมอบทุน ถือเป็นการสานต่อ สู่การมีส่วนร่วมสนับสนุนคนดี และซื่อสัตย์ นำมาซึ่งการได้เป็นส่วนหนึ่งของ ชุมชนสังคม ที่ เอ็น.ซี ยึดมั่น มาโดยตลอด