เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง  ส่งเสริมกิจกรรม รวมพลัง  Spirit  Fit & Fun  2016
10 มิถุนายน 2559
จัดกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีพลังทีมที่ยิ่งใหญ่  แห่งปี 2016
เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง  ส่งเสริมกิจกรรม รวมพลัง  Spirit  Fit & Fun  2016
คุณสมเชาว์   ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหาร พนักงาน  บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน) หนึ่งในผู้นำอสังหาริมทรัพย์   จัดกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีพลังทีมที่ยิ่งใหญ่  แห่งปี 2016   กีฬาสี   “  NC Spirit  Fit & Fun  2016 “กิจกรรมครั้งนี้   เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของพนักงาน  เสริมสร้างการทำงานแบบ Team Work ที่ดี มีการช่วยเหลือ  มีน้ำใจนักกีฬา   ความสามัคคี  ในกลุ่มพนักงาน ตลอดจนได้เพิ่มทักษะ เรียนรู้การมีส่วนร่วม ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ประสานความร่วมแรง ร่วมใจ เป็นทีมเดียวกันทั้งหน่วยงานภายในและส่วนโครงการ
   ซึ่งกิจกรรมกีฬา เชื่อมใจ ระหว่างพนักงานกลุ่มเอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง  แบ่งออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย สีชมพู  สีฟ้า สีเขียว สีส้ม  กีฬาออกเป็น  3 ประเภท ได้แก่ แชร์บอลหญิง, ฟุตซอล  กีฬาพื้นบ้าน  ชมการแสดงของขบวนพาเหรด  กองเชียร์แต่ละสี ที่สร้างสีสัน แบบสวยงาม  ณ สนาม Bangkok  Glass  BG Short Hall