โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ ลำลูกกาคลอง 6 จัดกิจกรรม “ Fit & Firm For Strong Biker ”
7 มิถุนายน 2559
โดยได้รับเกียรติจาก นพ. สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม  กรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ ลำลูกกาคลอง 6 จัดกิจกรรม “ Fit & Firm For Strong Biker ” โดยได้รับเกียรติจาก นพ. สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม  กรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่องการออกกำลังกายสำหรับนักปั่นเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพพื้นฐานทางกายให้พร้อมทุกด้าน พร้อมทั้งมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กับสมาชิกลูกบ้านในโครงการ และผู้สนใจที่เข้าร่วมงาม โดยงานนี้นักปั่นชมรม ชวนปั่น บ้านฟ้า Baanfa piyarom Cycling Team ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก