ยินดี กับ กิจกรรมบ้านฟ้าปิยรมย์ เปิดโครงการ ศูนย์สูงวัย บ้านฟ้าปิยรมย์ #ความสุข 5 มิติ รุ่นที่ 1 , 2

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ผู้สูงวัย บ้านฟ้าปิยรมย์ วงแหวนลำลูกกาคลอง   สโมสรบ้านฟ้าปิยรมย์    แนวคิด ความสุข 5 มิติ  สุขสบาย  สุขสนุก  สุขสว่าง  สุขสง่า  และ สุขสงบ    โดยมีคุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด ( มหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี คุณยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศบาลลำลูกกา พร้อมทีมงาน ร่วมกล่าวแสดงความยินดี กับการสานต่อกิจกรรมดีดี เพื่อผู้สูงวัย อย่างอบอุ่น เปี่ยมความสุข ความบันเทิงมากมาย ร่วมกิจกรรมกับ ผู้สูงวัย ทั้ง 40 ท่าน รุ่นที่ 1 ในโครงการได้รับความสุข ความบันเทิง  เกร็ดความรู้ การดูแลสุขภาพกายใจ  ให้มีความสุข ส่ง เป็นมิตรภาพพลังของชุมชน และครอบครัวอย่างมีความสุข      

# NCH  # เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง