มอบทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต