เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จัดกิจกรรมเปิดไบค์เลน บ้านฟ้าปิยรมย์

คุณสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน ) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครอบครัวบ้านฟ้าปิยรมย์ ชวนปั่น ตามคอนเซ็ปต์ ชุมชน สังคม เปี่ยมสุข “ NC Bike for Health “ และได้รับการสนับสนุนจักรยาน จากบริษัท Mobike.Intro deck Thailand  จักรยานอัจฉริยะขับเคลื่อนเบา ตลอดงาน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับจากลูกบ้านมากันเป็นครอบครัวร่วมสนุกและสร้างสุขภาพดีไปพร้อมๆกัน กับเส้นทาง Bike Lane  บ้านฟ้าปิยรมย์เทนโดร – บ้านฟ้าปิยรมย์นีวา – บ้านฟ้าปิยรมย์เนสโต้ – บ้านฟ้าปิยรมย์เลคแกรนด์เด – บ้านฟ้าปิยรมย์เทอร์เร่  ชมวิว รับลมเย็น ๆ ตลอด กิจกรรมรักษ์สุขภาพบ้านฟ้าปิยรมย์