เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง เสริมคุณภาพด้วย Smart Security นวัตกรรมของ Panasonic

 

คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน ) ได้รับเกียรติจาก บริษัท พานาโซนิค ซิวเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด  สัมภาษณ์พิเศษ นิตยสาร Panasonic Magazine ประเทศญี่ปุ่น อันเกี่ยวเนื่องความร่วมมือทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อที่อยู่อาศัยของ Panasonic & N.C. เพิ่มคุณภาพบ้านจัดสรรด้วย Creative Innovation  สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน นำร่องกับบ้านแนวราบให้ความสำคัญการต่อยอดพัฒนาสินค้า ใน โครงการ NC On Green “ CHARM ”