NC GROUP ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มอบความไว้วางใจเลือกอยู่อาศัยในโครงการของการเราและเพื่อให้เราใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น เราจึงคัดสรรกิจกรรมอบอุ่นในหลากหลายรูปแบบ ที่จะสร้างสีสันให้คุณและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข