วันที่ประกาศ ตำแหน่งว่าง จังหวัด พื้นที่ทำงาน อัตรา
เปิดรับ
สมัครงาน
13 มี.ค. 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร
13 มี.ค. 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรม ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร
13 มี.ค. 2560 พนักงานขายอาวุโส (โครงการโซนพุทธมณฑลสาย 5) นครปฐม โครงการของบริษัท ฯ 3 สมัคร
13 มี.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ธุรการ-ฝ่ายขาย (โครงการโซนพุทธมณฑลสาย 5) นครปฐม โครงการของบริษัท ฯ 1 สมัคร
13 มี.ค. 2560 ผู้จัดการฝ่ายขาย (โครงการคอนโดมิเนียม จ.เชียงใหม่) เชียงใหม่ โครงการของบริษัท ฯ 1 สมัคร
13 มี.ค. 2560 วิศวกรสนาม (โครงการโซนพุทธมณฑลสาย5) นครปฐม โครงการของบริษัท ฯ 3 สมัคร
13 มี.ค. 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 2 สมัคร
13 มี.ค. 2560 Digital Marketing ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร