วันที่ประกาศ ตำแหน่งว่าง จังหวัด พื้นที่ทำงาน อัตรา
เปิดรับ
สมัครงาน
15 ธ.ค. 2558 พนักงานขาย กรุงเทพมหานคร โครงการของบริษัท ฯ 2 สมัคร
1 ธ.ค. 2558 เลขนุการ ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร
1 พ.ย. 2558 วิศวกรสนาม กรุงเทพมหานคร โครงการของบริษัท ฯ 1 สมัคร
1 พ.ย. 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร
1 พ.ย. 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาดออนไลน์ ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร
1 พ.ย. 2558 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร
1 พ.ย. 2558 เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร
1 พ.ย. 2558 ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปทุมธานี สำนักงานใหญ่ 1 สมัคร