ประจำไตรมาส 2 ปี 2560
 
 
ประจำไตรมาส 1 ปี 2559
 
 
ประจำไตรมาส 2 ปี 2559
 
 
ประจำไตรมาส 3 ปี 2559
 
 
ประจำไตรมาส 4 ปี 2559
 
 
ประจำไตรมาส 1 ปี 2558
 
 
ประจำไตรมาส 2 ปี 2558
 
 
ประจำไตรมาส 3 ปี 2558
 
 
ประจำไตรมาส 4 ปี 2558
 
 
ประจำไตรมาส 1 ปี 2557
 
 
ประจำไตรมาส 2 ปี 2557
 
 
ประจำไตรมาส 3 ปี 2557
 
 
ประจำไตรมาส 4 ปี 2557
 
 
ประจำไตรมาส 4 ปี 2556
 
 
ประจำไตรมาส 2 ปี 2556
 
 
ประจำไตรมาส 1 ปี 2556
 
 
ประจำไตรมาส 4 ปี 2555
 
 
ประจำไตรมาส 3 ปี 2555
 
 
ประจำไตรมาส 2 ปี 2555
 
 
ประจำไตรมาส 1 ปี 2555
 
 
ประจำไตรมาส 4 ปี 2554
 
 
ประจำไตรมาส 2 ปี 2554
 
 
ประจำไตรมาส 1 ปี 2554
 
 
ประจำไตรมาส 1 ปี 2553