เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ก้าวสู่ปี 22 พัฒนาสู่ความยั่งยืน “ CG CSR Day 2016″

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ก้าวสู่ปี 22 พัฒนาสู่ความยั่งยืน “ CG & CSR Day 2016 ”
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด ( มหาชน )นำโดย คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทกว่า 2 ทศวรรษ ” CG&CSR Day 2016 การพัฒนา สู่ความยั่งยืน “ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการ การดำเนินงานที่ ซื่อสัตย์ มั่นคง ยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยในครั้งนี้ทางบริษัทได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งมอบความรู้ และข้อคิดดีๆ อาทิ รศ.ดร.มานพ พงศทัต นักวิชาการผู้คร่ำหวอดในวงการอสังหาริมทรัพย์ พูดถึง   “ ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ ปี 2559 ” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  ทางด้านดร.วิเลิศ ภูริทัช ที่ปรึกษาด้านการตลาดบริษัทชั้นนำของประเทศ นักเขียน คอลัมนิสต์ชื่อดัง กล่าวถึง “ Green Concept ” การตลาดในยุคดิจิตอลมานำเสนอ  และคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย พูดถึงทฤษฎี “ White Ocean “ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งยังเน้นย้ำว่าความสำเร็จของการทำงานไม่ได้วัดเพียงยอดขาย หรือผลกำไร ซึ่งชี้วัดความสุข ลูกค้า พนักงาน และสังคม โดยรวมเป็นสำคัญ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอ็น.ซี. ให้ความสำคัญ เชื่อมโยง ชุมชน สังคม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการพัฒนา เสริมสร้าง ช่วยเหลือชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  ดังคำนิยามหลักชุมชน สังคม เปี่ยมสุข