เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ก้าวสู่ปี 22 พัฒนาสู่ความยั่งยืน “CG CSR Day 2016″

“ CG & CSR Day 2016 ”
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด ( มหาชน )นำโดย คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรมฉลอง เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทกว่า 2 ทศวรรษในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานี้ ในงาน ” CG&CSR Day 2016 การพัฒนา สู่ความยั่งยืน “ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการ การดำเนินงานที่ ซื่อสัตย์ มั่นคง ยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยในครั้งนี้ทางบริษัทได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งมอบความรู้ และข้อคิดดีๆ อาทิ รศ.ดร.มานพ พงศทัต นักวิชาการผู้คร่ำหวอดในวงการอสังหาริมทรัพย์ พูดถึง   “ ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ ปี 2559 ” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  ทางด้านดร.วิเลิศ ภูริทัช ที่ปรึกษาด้านการตลาดบริษัทชั้นนำของประเทศ นักเขียน คอลัมนิสต์ชื่อดัง กล่าวถึง “ Green Concept ” ที่หยิบยกเรื่องการตลาดในยุคดิจิตอลมานำเสนอ  และคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย พูดถึงทฤษฎี “ White Ocean “ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งยังเน้นย้ำว่าความสำเร็จของการทำงานไม่ได้วัดเพียงยอดขาย หรือผลกำไร ซึ่งชี้วัดความสุข ลูกค้า พนักงาน และสังคม โดยรวมเป็นสำคัญ ที่ตรงกับนิยามของบริษัทฯ ชุมชน สังคม เปี่ยมสุข