ยินดี กับ กิจกรรมบ้านฟ้าปิยรมย์  เปิดโครงการ ความสุข 5 มิติ

 

กิจกรรมดีดี ที่มอบให้กับ สังคม ชุมชน  แนวคิดการสร้างสุข  กาย จิต สังคม และ ปัญญา มาผนวกเป็น  ความสุข 5 มิติ  สุขสบาย  สุขสนุก  สุขสว่าง  สุขสง่า  และ สุขสงบ  ใน โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 6   ซึ่งได้รับเกียรติ จาก นายกเทศบาล ลำลูกกา  คุณยงยุทธ  มั่นบุปผชาติ  ร่วมแสดงความยินดี และเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ผู้บริหาร เอ็น.ซี  คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิด กิจกรรม ความสุข 5 มิติ  และคุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ  ร่วมกิจกรรมกับ ผู้สูงวัย ทั้ง 40 ท่าน รุ่นที่ 1 ในโครงการได้รับความสุข ความบันเทิง  เกร็ดความรู้ การดูแลสุขภาพกายใจ  ให้มีความสุข ส่ง เป็นมิตรภาพพลังของชุมชน และครอบครัวอย่างมีความสุข    พร้อมเชิญชวน เปิดรับ รุ่นที่ 2  เข้าสู่  ความสุข 5  มิติ  ณ  สโมสรบ้านฟ้าปิยรมย์