ข่าวกิจกรรมพนักงาน

Job Opportunities

ตำแหน่งงานใหม่ จำนวนอัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ประกาศ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 ปทุมธานี 24 ต.ค. 2560
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด 1 ปทุมธานี 24 ต.ค. 2560
วิศวกรระบบ : โครงการเนทูเรซ่า พัทยา 1 ชลบุรี 24 ต.ค. 2560
พนักงานขาย 2 กรุงเทพมหานคร 15 ธ.ค. 2558
ดูตำแหน่งที่เปิดรับทั้งหมด