ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย

 • ประกันชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ด้านสุขภาพ

 • ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ด้านการเงิน

 • เงินกู้พนักงาน
 • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการของบริษัทฯ

ด้านอื่นๆ

 • ค่าอาหาร
 • ค่าพาหนะ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ-ส่งพนังงานประจำโครงการ
 • วันลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ