ติดต่อเรา

*
*

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท  เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถ.พหลโยธิน กม. 26 (การ์เด้นโฮมพลาซ่า) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2993-5080-7 ext. 231, 233
โทรสาร : 0-2531-5373, 0-2531-5471
E-mail address : hrnc@ncgroup.co.th
Website : www. ncgroup.co.th