*
*
*
*
*
*
บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม. 26 ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

Telphone : 0 29935080-7
Fax. : 0 2532 3301 2
Email : PR@ncgroup.co.th