เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง เยี่ยมชมบูธ SCG Experience ชมนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อที่อยู่ และบ้านแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืนในงานสถาปนิก ’58

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน ) นำโดย คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ และคุณวราพงษ์ นิลศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมบูธ SCG Experience ซึ่งนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และเทคโนโลยีการอยู่อาศัย ภายใต้แนวคิด Lab Gallery of Tomorrow’s Living (สัมผัสประสบการณ์ที่อยู่อาศัยเพื่อวันพรุ่งนี้) มาแสดงในงานสถาปนิก ’58 “ASA Next ตัวตน คนไทย ” ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อที่อยู่ The NEST (The Next Eco-Sustainable Technology for Home) โครงการ ต้นแบบบ้าน Smart Eco-Care ซึ่งเป็นบ้านแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืน ที่นำเทคโนโลยี  SCG Eldercare /Smart Solution Systems และ SCG Eco/Smart Solution Systems โดยมีผู้บริหาร คุณสิทธิชัย  เนี๋ยมเจริญ ผู้เชี่ยวชาญ ( Specialist Technology Integration for Home and Building System Development )และเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และต้อนรับอย่างอบอุ่น