เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง เปิดตัว “ น้องรู้ใจ “ สื่อสารองค์กร ปี 2559

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ รายแรกของไทยที่ได้รับISO  ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบ และแนวสูง มีผลการดำเนินงานกว่า 50 โครงการบ้านคุณภาพ เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ คนรุ่นใหม่ “ น้องรู้ใจ “ ด้วยคอนเซ็ปต์ที่มาจากนโยบายของบริษัทฯ “ รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ “  ที่ยึดถือ และปฏิบัติกันมายาวนาน สู่ปีที่ 22  น้องรู้ใจจะเป็นสื่อกลาง การสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร เพื่อถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจพร้อมสร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่นกับลูกค้า พนักงาน และสังคม  ภายใต้นิยาม 4 ใจเอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง    “ รู้ใจ ใส่ใจ เชี่ยวชาญวางใจ และน้ำใจ แล้วพบกับน้องรู้ใจในกิจกรรมต่างๆของเอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง