เอ็น.ซี .เฮ้าส์ซิ่ง มอบทุนการศึกษา

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด โดยคุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ มอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ที่มีความประพฤติดี ขยัน และกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังการมีส่วนร่วมกับชุมชนสังคม ที่ เอ็น.ซี ยึดมั่น มาโดยตลอด