เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง ตอบรับเทรนด์ที่อยู่อาศัย ชูนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยและสิ่งแวดล้อมจาก SCG ยกระดับคุ

     เปิดมิติใหม่ Smart Eco Smart Care เพิ่มคุณภาพบ้านจัดสรร สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน นำร่องกับ บ้านแนวราบ ให้ความสำคัญการต่อยอดพัฒนาสินค้า เสริมกลยุทธ์ผนวกพันธมิตร เพื่อลูกค้า
     เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบ และแนวสูง มีผลการดำเนินงานกว่า 50 โครงการบ้านคุณภาพ  เข้าสู่ปีที่ 22  ด้วยการดำเนินงานที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักด้วยนิยาม “ เอ็น.ซี.  รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ  ”  ตอบโจทย์ทุกความต้องการมีการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ และมุ่งเน้นการบริการที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า โดยการทำงานอย่างมืออาชีพ  ตลอดระยะเวลา เอ็น.ซี.ได้มีการพัฒนา ศึกษาและนำนวัตกรรมใหม่เพื่อการอยู่อาศัยมาใช้กับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่ดีมีคุณค่า และมีคุณภาพ
     ทางเอ็น.ซี.เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการเลือกนวัตกรรมที่เหมาะสม และดีที่สุดสำหรับลูกบ้านทุกเพศ ทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Universal Design   และการออกแบบบ้านเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีจากเอสซีจี ทั้งด้านการประหยัดพลังงานและการเตรียมที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับผู้สูงอายุ มาตอบโจทย์บ้านสำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและอนาคต
     สมนึก ตันฑเทอดธรรม  รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง กล่าวถึง “ เทรนด์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2559  เป็นการผสมผสาน ความสะดวกสบายให้กับ ครอบครัวทุกวัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย อย่างยั่งยืน รองรับครอบครัวในสังคมไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยเทคโนโลยี ตอบโจทย์ ของทุกความต้องการ ทุกวัย ที่อาศัยในครอบครัวเดียวกัน  และแนวคิดนี้ จะเชื่อมความผูกพันของครอบครัวไทย ได้อย่างสมดุลย์ พร้อมตอบโจทย์ความสุขในบ้าน  สังคมผู้สูงอายุ ในไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และต้องตระหนักถึง คนไทยเรามีอายุยืนมากขึ้น ซึ่งบอกได้ว่าเป็นคนรักสุขภาพ  ซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้สูงอายุไม่เหมือนสมัยก่อน มีความคิดตามเทรนด์ใหม่ๆเสมอ ส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอายุหันมา เติมเต็มด้านการดูแลสุขภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย นำมาซึ่งความสุขในบ้าน  และเลือกสรร สิงที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเอง ซึ่งสุขภาพจะเป็นอันดับหนึ่ง
     แนวคิดการพัฒนาสินค้าของ เอ็น.ซี. จึงนำเรื่องการดูแลสุขภาพของทุกวัยในครอบครัวไทยเป็นสำคัญคือ  Smart Care ที่นำการออกแบบ และระบบพร้อมเทคโนโลยีมาใช้ โดยทางด้านนวัตกรรมที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัย ได้นำเทคโนโลยีจาก SCG Eldercare Solution มาใช้ อาทิ ห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัยที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้สอย  ระบบพื้นลดแรงกระแทก (Shock Absorption Floor) ที่ช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหากผู้สูงอายุหกล้มกระแทกพื้น นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบบริเวณรอบบ้านเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ สามารถเดินได้ทั่วบริเวณบ้าน อย่างปลอดภัยอีกด้วย
     ทางด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Smart Eco เอ็น.ซี.ได้นำนวัตกรรมระบบ Active AIRflow™ จาก SCG มาใช้กับบ้านในโครงการใหม่ ริมสนามกอล์ฟ Home On Green ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคาแบบอัตโนมัติ ควบคุมและแสดงผลผ่าน Smart Mobile Application โดยระบบนี้ใช้พลังงานสะอาดจาก Solar Cell เป็นพลังงานหลักในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุก่อสร้างบ้านที่เหมาะสม ได้แก่ การใช้ผนังอิฐมวลเบาและการติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อนบนฝ้าเพดาน เพื่อสร้างกลไกการหน่วงนำความร้อนเข้าสู่ภายในตัวบ้าน พร้อมทั้งการออกแบบ Green Landscape ให้มีความร่มรื่นรอบตัวบ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดสภาวะสบายในการอยู่อาศัย อากาศสดชื่น ไม่อบอ้าว อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศลงได้
     คุณสมนึกกล่าวเพิ่มเติมว่า เอ็น.ซี.ไม่เคยหยุดยั้งในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อที่อยู่อาศัยมาพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้อยู่อาศัยดียิ่งขึ้น สะดวกสบาย และปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เราหวังว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อการอยู่อาศัยที่เราอยากเห็น “ ชุมชม สังคม เปี่ยมสุข ”