Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /var/www/vhosts/ncgroup.co.th/httpdocs/wp-content/themes/flatsome/header.php on line 14

เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง ตอบรับเทรนด์ที่อยู่อาศัย ชูนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยและสิ่งแวดล้อมจาก SCG ยกระดับคุ

     เปิดมิติใหม่ Smart Eco Smart Care เพิ่มคุณภาพบ้านจัดสรร สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน นำร่องกับ บ้านแนวราบ ให้ความสำคัญการต่อยอดพัฒนาสินค้า เสริมกลยุทธ์ผนวกพันธมิตร เพื่อลูกค้า
     เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบ และแนวสูง มีผลการดำเนินงานกว่า 50 โครงการบ้านคุณภาพ  เข้าสู่ปีที่ 22  ด้วยการดำเนินงานที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักด้วยนิยาม “ เอ็น.ซี.  รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ  ”  ตอบโจทย์ทุกความต้องการมีการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ และมุ่งเน้นการบริการที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า โดยการทำงานอย่างมืออาชีพ  ตลอดระยะเวลา เอ็น.ซี.ได้มีการพัฒนา ศึกษาและนำนวัตกรรมใหม่เพื่อการอยู่อาศัยมาใช้กับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่ดีมีคุณค่า และมีคุณภาพ
     ทางเอ็น.ซี.เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการเลือกนวัตกรรมที่เหมาะสม และดีที่สุดสำหรับลูกบ้านทุกเพศ ทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Universal Design   และการออกแบบบ้านเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีจากเอสซีจี ทั้งด้านการประหยัดพลังงานและการเตรียมที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับผู้สูงอายุ มาตอบโจทย์บ้านสำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและอนาคต
     สมนึก ตันฑเทอดธรรม  รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง กล่าวถึง “ เทรนด์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2559  เป็นการผสมผสาน ความสะดวกสบายให้กับ ครอบครัวทุกวัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย อย่างยั่งยืน รองรับครอบครัวในสังคมไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยเทคโนโลยี ตอบโจทย์ ของทุกความต้องการ ทุกวัย ที่อาศัยในครอบครัวเดียวกัน  และแนวคิดนี้ จะเชื่อมความผูกพันของครอบครัวไทย ได้อย่างสมดุลย์ พร้อมตอบโจทย์ความสุขในบ้าน  สังคมผู้สูงอายุ ในไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และต้องตระหนักถึง คนไทยเรามีอายุยืนมากขึ้น ซึ่งบอกได้ว่าเป็นคนรักสุขภาพ  ซึ่งในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้สูงอายุไม่เหมือนสมัยก่อน มีความคิดตามเทรนด์ใหม่ๆเสมอ ส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอายุหันมา เติมเต็มด้านการดูแลสุขภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย นำมาซึ่งความสุขในบ้าน  และเลือกสรร สิงที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเอง ซึ่งสุขภาพจะเป็นอันดับหนึ่ง
     แนวคิดการพัฒนาสินค้าของ เอ็น.ซี. จึงนำเรื่องการดูแลสุขภาพของทุกวัยในครอบครัวไทยเป็นสำคัญคือ  Smart Care ที่นำการออกแบบ และระบบพร้อมเทคโนโลยีมาใช้ โดยทางด้านนวัตกรรมที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัย ได้นำเทคโนโลยีจาก SCG Eldercare Solution มาใช้ อาทิ ห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัยที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้สอย  ระบบพื้นลดแรงกระแทก (Shock Absorption Floor) ที่ช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหากผู้สูงอายุหกล้มกระแทกพื้น นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบบริเวณรอบบ้านเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ สามารถเดินได้ทั่วบริเวณบ้าน อย่างปลอดภัยอีกด้วย
     ทางด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Smart Eco เอ็น.ซี.ได้นำนวัตกรรมระบบ Active AIRflow™ จาก SCG มาใช้กับบ้านในโครงการใหม่ ริมสนามกอล์ฟ Home On Green ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคาแบบอัตโนมัติ ควบคุมและแสดงผลผ่าน Smart Mobile Application โดยระบบนี้ใช้พลังงานสะอาดจาก Solar Cell เป็นพลังงานหลักในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุก่อสร้างบ้านที่เหมาะสม ได้แก่ การใช้ผนังอิฐมวลเบาและการติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อนบนฝ้าเพดาน เพื่อสร้างกลไกการหน่วงนำความร้อนเข้าสู่ภายในตัวบ้าน พร้อมทั้งการออกแบบ Green Landscape ให้มีความร่มรื่นรอบตัวบ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดสภาวะสบายในการอยู่อาศัย อากาศสดชื่น ไม่อบอ้าว อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศลงได้
     คุณสมนึกกล่าวเพิ่มเติมว่า เอ็น.ซี.ไม่เคยหยุดยั้งในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อที่อยู่อาศัยมาพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้อยู่อาศัยดียิ่งขึ้น สะดวกสบาย และปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เราหวังว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อการอยู่อาศัยที่เราอยากเห็น “ ชุมชม สังคม เปี่ยมสุข ”