เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่งจับมือSCG ชู Smart Eco Smart Care

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง นำโดยนายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม  รองกรรมการผู้จัดการ จับมือ SCG เปิดมิติใหม่ Smart Eco Smart Care ตอบรับเทรนด์ที่อยู่อาศัย ชูนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพบ้าน มุ่ง Smart Innovation ปี 2559 เพิ่มคุณภาพบ้านสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าเสริมกลยุทธ์ผนวกพันธมิตร