ประจำไตรมาส 1 ปี 2560
ดาวโหลดไฟล์ PDF [2.27 MB]

ประจำไตรมาส 2 ปี 2560
ดาวโหลดไฟล์ PDF [1.18 MB]

ประจำไตรมาส 3 ปี 2560
ดาวโหลดไฟล์ PDF [2.46 MB]

ประจำไตรมาส 1 ปี 2559
ดาวโหลดไฟล์ PDF [3.83 MB]

ประจำไตรมาส 2 ปี 2559
ดาวโหลดไฟล์ PDF [995.61 KB]

ประจำไตรมาส 3 ปี 2559
ดาวโหลดไฟล์ PDF [3.61 MB]

ประจำไตรมาส 4 ปี 2559
ดาวโหลดไฟล์ PDF [2.99 MB]

ประจำไตรมาส 1 ปี 2558
ดาวโหลดไฟล์ PDF [3.58 MB]

ประจำไตรมาส 2 ปี 2558
ดาวโหลดไฟล์ PDF [26.18 MB]

ประจำไตรมาส 3 ปี 2558
ดาวโหลดไฟล์ PDF [1.88 MB]

ประจำไตรมาส 4 ปี 2558
ดาวโหลดไฟล์ PDF [2.06 MB]

ประจำไตรมาส 1 ปี 2557
ดาวโหลดไฟล์ PDF [3.43 MB]

ประจำไตรมาส 2 ปี 2557
ดาวโหลดไฟล์ PDF [11.88 MB]

ประจำไตรมาส 3 ปี 2557
ดาวโหลดไฟล์ PDF [6.28 MB]

ประจำไตรมาส 4 ปี 2557
ดาวโหลดไฟล์ PDF [4 MB]

ประจำไตรมาส 1 ปี 2556
ดาวโหลดไฟล์ PDF [3.12 MB]

ประจำไตรมาส 2 ปี 2556

ประจำไตรมาส 3 ปี 2556
ดาวโหลดไฟล์ PDF [2.96 MB]

ประจำไตรมาส 1 ปี 2555
ดาวโหลดไฟล์ PDF [1.57 MB]

ประจำไตรมาส 2 ปี 2555
ดาวโหลดไฟล์ PDF [3.03 MB]

ประจำไตรมาส 3 ปี 2555
ดาวโหลดไฟล์ PDF [4.17 MB]

ประจำไตรมาส 1 ปี 2554
ดาวโหลดไฟล์ PDF [1.05 MB]

ประจำไตรมาส 2 ปี 2554
ดาวโหลดไฟล์ PDF [9.68 MB]

ประจำไตรมาส 3 ปี 2554
ดาวโหลดไฟล์ PDF [1.42 MB]