ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

 

 

 

การประกอบธุรกิจ 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขายภายใต้ชื่อโครงการ  “บ้านฟ้า” โดยเน้นการออกแบบแนวคิดในรูปแบบเฉพาะของแต่ละโครงการ ตลอดจนการบริหารชุมชนภายหลังการขายเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในชุมชนผู้อยู่อาศัยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่น บริษัทจะให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งที่ดี มีระบบสาธารณูปโภครองรับ และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตในโซนเมือง รวมถึงบริเวณพื้นที่ 4 มุมเมือง และจังหวัดใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่ โดยบริษัทจะตั้งชื่อโครงการตามที่ตั้งและลักษณะแนวคิดของโครงการนั้น บริษัทมีโครงการที่ปิดการขายและอยู่ระหว่างดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 53 โครงการ มูลค่ารวม 36,000 ล้านบาท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 มีโครงการดังนี้

 

กรุงเทพฯ โซนเหนือ   บริเวณลำลูกกา
โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เทนโดร
บ้านฟ้าปิยรมย์ เลคแกรนด์เด
บ้านฟ้าปิยรมย์ นีว่า
NC on Green Charm
กรุงเทพฯ โซนตะวันตก บริเวณวงแหวนปิ่นเกล้า และ พุทธมณฑล
โครงการ เอ็นซี รอยัล ปิ่นเกล้า
บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล สาย 5
โครงการบ้านฟ้าทาวน์นี่ ปิ่นเกล้า
บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์
โซนอื่นๆ จังหวัดชลบุรี บริเวณพัทยาเหนือ ถนนชัยพรวิถี 
โครงการเนทูเรซ่าพัทยาเหนือ คอนโดมิเนียม (เฟส 1 และเฟส 2)
โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี (ปิดโครงการ)
จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง  โครงการดิอามองต์ คอนโดมิเนียม