ดังนั้น แนวทางการเติบโตของ เอ็น.ซี.ในยุคปัจจุบันจึงมีการลิงค์นวัตกรรมเข้ามาค่อนข้างมาก ก่อให้เกิดโรดแมปที่เรียกว่า NCXT หรือ NC Cross Innovation & Home Technology คือการเชื่อมโยงและข้ามนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งมีแกนหลัก 2 ประการ ได้แก่ Smart Eco และ Smart Care ซึ่งนำร่องโครงการ NC ON GREEN “ CHARM” บ้านหรูในสนามกอล์ฟ   เป็นหนึ่งในโครงการ ซึ่งพัฒนาโปรดักต์ตาม NCXT อย่างเต็มรูปแบบ