ยินดี กับ กิจกรรมบ้านฟ้าปิยรมย์ เปิดโครงการ ความสุข 5 มิติ

กิจกรรมดีดี ที่มอบให้กับ สังคม ชุมชนแนวคิดการสร้างสุขกาย จิต สังคม และ ปัญญา มาผนวกเป็นความสุข 5 มิติสุขสบายสุขสนุกสุขสว่างสุขสง่าและ สุขสงบใน โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ วงแหวน ลำลูกกา คลอง 6ซึ่งได้รับเกียรติ จาก นายกเทศบาล ลำลูกกาคุณยงยุทธมั่นบุปผชาติร่วมแสดงความยินดี และเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ผู้บริหาร เอ็น.ซีคุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิด กิจกรรม ความสุข 5 มิติและคุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการร่วมกิจกรรมกับ ผู้สูงวัย ทั้ง 40 ท่าน รุ่นที่ 1 ในโครงการได้รับความสุข ความบันเทิงเกร็ดความรู้ การดูแลสุขภาพกายใจให้มีความสุข ส่ง เป็นมิตรภาพพลังของชุมชน และครอบครัวอย่างมีความสุขพร้อมเชิญชวน เปิดรับ รุ่นที่ 2เข้าสู่ความสุข 5มิติณสโมสรบ้านฟ้าปิยรมย์