บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือ เอ็น ซี กรุ๊ป “แบรนด์บ้านฟ้า” ภายใต้การนำของ คุณนำชัย ตันฑเทอดธรรม เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 20 ลบ. ก่อนปรับเป็น 100 ลบ. ปลายปี 2537 และเพื่อความสอดคล้องของการลงทุนของบริษัทจึงเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,200 ลบ. ในต้นปี 2551 ปัจจุบัน บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยดำเนินโครงการมากกว่า 50 โครงการ มูลค่าการลงทุน กว่า 35,000 ล้านบาท อาทิ บ้านฟ้าปิยรมย์, บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสิตคลอง 2, บ้านฟ้ากรีนพาร์ค ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า,พุทธมณฑลสาย 1, บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ พัทยา, บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า สาย 5, บ้านฟ้าลากูน, บ้านฟ้ารังสิต, บ้านฟ้าทอฝัน, บ้านฟ้าชมพฤกษ์, บ้านฟ้าคลองหลวง, บ้านหรูริมสนามกอล์ฟ ธัญธานี โฮมออนกรีน และแบรนด์ NC Royal ในกลุ่มบ้านระดับราคาสูงเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป อีกทั้ง โครงการแนวสูง 2 ทำเล เมืองเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยว โครงการ เนทูเรซ่า พัทยาเหนือ และ โครงการคอนโด ดิอามองต์ ถ.ซุปเปอร์ เชียงใหม่

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอ็น.ซี.มุ่งมั่น พัฒนาสู่ความเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับแนวหน้าที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน คุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมประสานแนวคิดประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพในการพัฒนาที่อยู่อาศัย อย่างมีคุณภาพในราคายุติธรรม ช่วยเหลือสังคม สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในโครงการ และให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตครอบครัว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และความยุติธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ และเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยตัดสินใจนำ “สัญญาที่เป็นธรรม” มาใช้เพื่อเป็นการรับประกันการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าได้ตามกำหนด และช่วยสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์สำหรับผู้บริโภคอีกด้วย จนทำให้ของเอ็น ซี กรุ๊ป เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

พลิกมิติบ้านจัดสรรรายแรกที่ได้ ISO

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง จนกระทั่งเอ็น.ซี. เป็นบริษัทพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001  บริษัทฯ มั่นใจว่า มาตรฐาน ISO ที่ได้รับการรับรองจะเป็นสิ่งยืนยันถึงเจตนารมย์อันแน่วแน่ในการให้ความ สำคัญต่อการพัฒนาระบบคุณภาพ และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจทุ่มเทร่วมกันของพนักงานในบริษัทฯ ในอันที่จะมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความมั่นใจในด้านการบริหารงานขาย และการบริหารงานก่อสร้างซึ่งมีขั้นตอนการควบคุมคุณภาพถึง 5 หน่วยงาน ตรวจสอบก่อนส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า

  • ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง
  • วิศวกรฝ่ายก่อสร้างส่วนกลาง (QC-Team)
  • ทีมงานผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน (พนักงาน/ผู้จัดการโครงการ)
  • องค์กรควบคุมคุณภาพ (บริษัทตรวจสอบคุณภาพ SGS )
  • ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับความพอใจอย่างสูงสุด โดยการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจในความมั่นคงของ บ้านทุกหลัง นอกจากนี้เอ็น. ซี. ยังใส่ใจลูกค้า และยังได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านอันจะนำไปสู่สังคมที่ดีมีคุณภาพต่อไป

สร้างสรรค์ชุมชนให้เป็นสังคมคุณภาพ

เอ็น.ซี. มุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนที่มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ โดย มีบริษัท ควอลิตี้ ลีฟวิ่ง เมนแนจเมนท์ จำกัดหรือ QLM บริษัทในเครือเอ็น ซี กรุ๊ปได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 บริหารชุมชนหมู่บ้านจัดสรรรายแรกของไทย  ถือเป็น ต้นแบบการดูแลบริหารชุมชนโครงการบ้านจัดสรร อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งการอยู่อาศัย ในโครงการแบรนด์บ้านฟ้า  ทำหน้าที่ดูแลและบริหารงานภายใน ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดชุมชนที่ มีระเบียบในการอยู่อาศัย มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม ร่มรื่น มีการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของสังคมไทยที่ควรจะได้รับการส่งเสริมให้คงอยู่สืบไปนานเท่านาน

เอ็น.ซี. ถือเป็นหลักสำคัญว่า “สัญญาที่มีต่อลูกค้า” คือ สัจจะของบริษัท ที่กล้าให้คำมั่นสัญญาทั้งคุณภาพ และความตรงต่อเวลาจนมีอย่างสมบูรณ์ แบบ ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาระบบคุณภาพ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง