Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /var/www/vhosts/ncgroup.co.th/httpdocs/wp-content/themes/flatsome/header.php on line 14

การประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขายภายใต้ชื่อโครงการ  “บ้านฟ้า” โดยเน้นการออกแบบแนวคิดในรูปแบบเฉพาะของแต่ละโครงการ ตลอดจนการบริหารชุมชนภายหลังการขายเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในชุมชนผู้อยู่อาศัยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่น บริษัทจะให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งที่ดี มีระบบสาธารณูปโภครองรับ และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตในโซนเมือง รวมถึงบริเวณพื้นที่ 4 มุมเมือง และจังหวัดใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่ โดยบริษัทจะตั้งชื่อโครงการตามที่ตั้งและลักษณะแนวคิดของโครงการนั้น บริษัทมีโครงการที่ปิดการขายและอยู่ระหว่างดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 53 โครงการ มูลค่ารวม 36,000 ล้านบาท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 มีโครงการดังนี้

 

กรุงเทพฯ โซนเหนือ        :           บริเวณลำลูกกา ได้แก่ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์เทนโดร,บ้านฟ้าปิยรมย์

เลคแกรนด์เด, บ้านฟ้าปิยรมย์ นีว่า ,  NC on Green Charm

 

กรุงเทพฯ โซนตะวันตก   :           บริเวณวงแหวนปิ่นเกล้า และ พุทธมณฑล ได้แก่ โครงการ เอ็นซี รอยัล

ปิ่นเกล้า,    บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล สาย 5, โครงการบ้านฟ้าทาวน์นี่ ปิ่นเกล้า และบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์

 

โซนอื่นๆ                       :           จังหวัดชลบุรี บริเวณพัทยาเหนือ ถนนชัยพรวิถี ได้แก่ โครงการเนทูเรซ่า

พัทยาเหนือ คอนโดมิเนียม (เฟส1 และเฟส2) โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ พัทยาเหนือ  ชัยพรวิถี (ปิดโครงการ) จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง ได้แก่ โครงการดิอามองต์ คอนโดมิเนียม