21 ตุลาคม 2559
แสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19 กันยายน 2559
เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง ผุดแบรนด์ดังบ้าน บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ราชพฤกษ์ เดี่ยวหลังใหญ่
28 ตุลาคม 2559
NCH ผู้ใหญ่ใจดี สานต่อ กิจกรรม “ โครงการ สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม “ สร้างเด็กดีสู่สังคมไทย
5 เมษายน 2559
บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์จัดกิจกรรมส่งความสุขให้ลูกค้า